No. of Visitors: 1702
Skip Navigation Links
PLACEMENT COMMITTEE
Notice | Placement record: 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17
Year: 2018-19
Company: Infosys
  SR. NO.      Student Name                                                     Class                
1 Nagraj Devadiga B. Sc. (IT)
2 Santosh Madhival B. Sc. (IT)
3 Abhishik Mourya B. Sc. (IT)
Company: Tata Consultancy Services
  SR. NO.      Student Name                                                     Class                
1 Mourya Kajal Jaiprakash BBI
2 Alapana Prajapati BBI
3 Satkar Durgesh Rajendra BBI
4 Mudaliyar Falguni Shekhar BBI
5 Mannadiar Rakesh BBI
6 Prathamesh .S. Padwal BBI
7 Ankita tanuj mohite BBI
8 Pillai Arathi Shashi BBI
9 Kulye Dakshata chandrakant BBI
10 Abhyankar Aishwarya Amit BCOM
11 Waghmare Hrishika Vijay BAF
12 Pooja Bangera BAF
13 Apeksha Kumar Budale BAF
14 Shetty Suraksha Vittal Shetty BAF
15 Phadtare Mithila Chandrakant BAF
16 Metre Baswanappa preeti BAF
17 Sonal Yadav BAF
18 Benke Suruchi Sunil BAF
19 Ail Swaraj Satish BMS
20 Ruchi Kewat BMS
21 Bhoomi Shah BMS
22 Singh Vikram Jitendra BMS
23 Manish Eppa BMS
24 Raj Agarwal BMS
25 Vedant Mahadik BSC IT
26 Pravin Jadhav BSC IT
Company: eClerx
  SR. NO.      Student Name                                                     Class                
1 Pooja Bangera BAF
Company: Syntel
  SR. NO.      Student Name                                                     Class                
1 Salian Sushmita Nagappa BAF
2 Poojary Pawan Ashok BAF
3 Kasul Paras Ramesh BAF
4 Padvekar Nihar Naresh BAF
5 Tanvi Thakkar BBI
6 Komal suresh gaikwad BBI
Company: Capgemini
  SR. NO.      Student Name                                                     Class                
1 Jainab Shaikh B. Sc. (CS)
Go to the Top