No. of Visitors: 876
Skip Navigation Links
PLACEMENT COMMITTEE
Notice | Placement record: 2022-23 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17
Year: 2017-18
Company: Capgemini
  SR. NO.      Student Name                                                     Class                
1 Praneet Hegde B. Sc. (IT)
2 Sagar Pawar B. Sc. (IT)
3 Ashwini Pandey B. Sc. (IT)
4 Pratik Shetty B. Sc. (IT)
5 Sudheeksha Kulal B. Sc. (IT)
6 Shailesh Yadav B. Sc. (IT)
7 Vivekanand Shanbhag B. Sc. (IT)
Company: Infosys
  SR. NO.      Student Name                                                     Class                
1 Praneet Hegde B. Sc. (IT)
2 Sudheeksha Kulal B. Sc. (IT)
3 Viekanand Shanbhag B. Sc. (IT)
Company: Tata Consultancy Services
  SR. NO.      Student Name                                                     Class                
1 Abhishek Shetty BMS
2 Pallavi Arvin Devagida BMS
3 Thaswini Kanchan BMS
4 Shikha Singh BMS
5 Parth Chheda BMS
6 Sakshi Ghag BAF
7 Apeksha Kulkarni BAF
8 Rahul Kulkarni BAF
9 Bijal Sarathia BAF
10 Sunita Dhara BAF
11 Priyanka Hase BCOM
12 Mahesh Patil BCOM
13 Ujwala Divekar BCOM
14 Noorie Sheikh BCOM
15 Apurva Palkar BMM
16 Sayali Desai BMM
17 Anuja Pilankar BBI
18 Shreya Chowta BBI
19 Vijay Attem BBI
Company: Syntel
  SR. NO.      Student Name                                                     Class                
01 Prachi Shetty BAF
02 Aishwarya Shetty BAF
03 Deepti Kokam BAF
04 Amogh Prabhu BBI
05 Hetal Vyas BBI
06 Anil Biswal BBI
07 Vidya Patil BBI
08 Heena Shaikh BBI
09 Tanvi Sawant BBI
10 Hemal Dhanawade BBI
11 Delisen Fernandes BBI
12 Sonali Manjrekar BBI
13 Ankita Singh BCOM
14 Akshata Vedak BCOM
15 Pooja Kumavat BCOM
16 Shreya Suresh BCOM
17 Sonali Gawde BCOM
18 Mukul Karandikar BCOM
19 Ninad Paranjape BCOM
20 Charitra Pednekar BCOM
21 Priyanka kadam BCOM
22 Shravani Turai BMS
23 Manpreet Ghatorade BMS
24 Vivek Gala BMS
25 Jashan Kaur Bedi BMS
26 Neha Thabaradar BMS
27 Darshan Poojari BMS
Company: GEP
  SR. NO.      Student Name                                                     Class                
1 Abigail D'mello BBI
Company: ICICI
  SR. NO.      Student Name                                                     Class                
1 Pranoto ghosalkar BBI
Go to the Top